Frank Pollet trekt er
op uit met de Caravan!

Door Bert Bevers

Een van mijn lievelingsbands is XTC, een typische Britpopgroep die zich als een waardig erfgenaam van The Beatles mag beschouwen. Doorgaans maakte de formatie strak samengestelde albums, niet zelden rond een bepaald thema (English Settlement, The Big Express). Een van mijn lievelingsplaten van XTC echter is Rag & Bone Buffet, eerder een zootje ongeregeld. De ondertitel ervan luidt niet voor niets Rare Cuts & Leftovers. Frank Pollet (˚ 1959, Sint-Niklaas) componeert zijn bundels veelal heel strikt. Alles lijkt erin naar alles te verwijzen. Van Pollet is er nu een verzamelbundel uit die je als zíjn Rare Cuts & Leftovers kunt beschouwen.
Het gaat om Caravan!, een bundel die als ondertitel Mobiele gedichten 1982-2009 meekreeg. Het betreft hier poëzie die om verschillende redenen nooit een reguliere bundel van zijn hand haalde. De verzen verschenen in brochures, kranten, kunstmappen, kranten, tijdschriften en verzamelbundels. Hoewel de gedichten uit verschillende perioden stammen, en thematisch uiterst verscheiden zijn slaagde Pollet er ook nu in om de hele handel een ordening te geven: Caravan! telt elf afdelingen (vier met zes, een met vijf, drie met vier en drie met drie gedichten) die allemaal de naam van een fictieve camping dragen.